Regulamin

1. Postanowienia ogólne:

 

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów i Konsumentów ze Sklepu Internetowego www.cuddo.pl, oraz reguluje warunki zawierania umów sprzedaży, zasady korzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, zasady i tryb rozpatrywania reklamacji, sposoby dokonywania zakupów warunki dostawy Produktów.

1.2. Definicje:

a) Sklep internetowy – sklep pod adresem www.cuddo.pl
b) Sprzedawca – firma Adstone Frankowski Markiewicz sp.j. , ul. Świętego Szczepana 46A, 61-465 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP 7792405353, REGON 302097514, KRS 0000901146
c) Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
d) Konsument – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży lub zawarła umowę sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ze Sprzedawcą.
e) Zamówienie – wyrażenie przez Konsumenta woli zawarcia umowy.
f) Umowa – za moment zawarcia Umowy uważa się wyrażenie woli zawarcia Umowy przez obie strony – Konsumenta i Sprzedawcę.
g) Rejestracja – utworzenie w sklepie internetowym Profilu Konta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta.
h) Profil Klienta – indywidualne konto Konsumenta, zabezpieczone hasłem, dzięki któremu Konsument ma możliwość obserwowania historii swoich zamówień.
i) Cena – cena za produkt, którą Konsument zostaje zobowiązany zapłacić zgodnie z zakupem wybranego produktu, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.
j) Dostawa – Transport i dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
k) Produkt, Towar – produkty, stanowiące przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Klientem/Konsumentem a Sprzedawcą.
l) Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.3. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Są one zależne od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności i dostawy. O ich kosztach Konsument jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

1.4. Kontakt z obsługą sklepów internetowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: bok@cuddo.pl, telefonicznie: +48 509 379 924 lub pisemnie na adres: Adstone Frankowski Markiewicz sp.j.  , ul. Świętego Szczepana 46a, 61-465 Poznań
1.5. Towary wskazane w ofercie są zawsze nowe, bez uszkodzeń i wad.

2. Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży:

2.1. Zamówienia można składać przez formularz zamówienia, tzw. Koszyk, dostępny na stronie sklepu internetowego. Z formularza można korzystać po założeniu Profilu Klienta lub bez konieczności rejestracji. Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak bez niej Konsument pozbawia się możliwości zawartych w Profilu Klienta
2.2. Złożenie zamówienia przez Konsumentów polega na dodaniu odpowiednich towarów, do koszyka internetowego. W chwili, gdy wszystkie interesujące Konsumenta Produkty znajdują się w koszyku, należy wybrać odpowiedni sposób dostawy i metodę płatności.
2.3. W przypadku każdej z metod płatności Konsument, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia, na podany przez siebie wcześniej adres e-mail.
2.4. W procesie składania zamówienia Konsument zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych danych umożliwiających zawarcie Umowy i dostawę towaru.
2.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2.6. O przystąpieniu do realizacji zamówienia Konsument zostanie poinformowany we wiadomości e-mail.
2.7. Konsument, pragnący anulować niezrealizowane jeszcze zamówienie lub dokonać w nim zmian, powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub poinformować o zmianie swojej decyzji drogą mailową.
2.8. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

3. Płatności:


Zamówienia mogą być opłacone w następujących wariantach:
– płatność za pobraniem
– szybkie płatności tpay.pl
– szybkie płatności PayPal.com

Za pobraniem – płatności przy odbiorze
W przypadku wybrania tej formy płatności, należność odbiera kurier bądź kierowca, w trakcie dostawy towaru bezpośrednio do klienta.

4. Dostawa:

4.1. Dostawa Towarów możliwa jest na terenie całej Polski
– dostawa kurierem za pobraniem – 15 zł
– dostawa Kurier Standard – 13 zł
– darmowa dostawa – dla wszystkich zamówień od 200 złotych brutto w górę

 

5. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia, uzależniony jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie, ale nie powinien przekroczyć 4-5 dni roboczych

 

6. Dane osobowe:

6.1. Podczas Rejestracji bądź składania Zamówienia, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, wystawienia faktury oraz dostarczenia klientowi zamówionego Towaru.
6.2. Dane osobowe Konsumenta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883; tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. – Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
6.3. Konsument, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych. W celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie: bok@cuddo.pl, lub na adres: Adstone Frankowski Markiewicz sp.j.  , ul. Świętego Szczepana 46a, 61-465 Poznań
6.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Konsumenta.

 

7. Reklamacje:

7.1. Sklep zobowiązany jest do sprzedania pełnowartościowego Produktu. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub jego niezgodności z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru lub jeśli jego wada została stwierdzona w rok od wydania przez Sklep Produktu. Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od Umowy sprzedaży. (Podstawa prawna art. 558 § 1 oraz art. 577 § 1 i 5771 Kodeksu cywilnego)
7.2. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie opatrzone są gwarancją producenta.
7.3. Składając reklamację, należy dostarczyć na adres Sklepu reklamowany produkt (jeśli odesłanie produktu nie jest możliwe konieczna jest dokumentacja, np. zdjęcia reklamowanych wad produktu) wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie Sklepu. Dowodem zakupu jest paragon, faktura lub inne potwierdzenie dokonania zakupu z Sklepie.
7.4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu skutecznego zgłoszenia reklamacji.
7.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta Sklep wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość tego zakupu.
7.6. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie w ciągu 14 dni wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.7. Sprzedawca informuje Konsumenta o warunkach gwarancji. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
7.8. W celu spełnienia wymogów procedury reklamacji towaru Konsument powinien wysłać odpowiednie informacje na : bok@cuddo.pl, lub na adres: Adstone Frankowski Markiewicz sp.j. , ul. Świętego Szczepana 46a, 61-465 Poznań
7.9. Reklamacji nie podlegają zakupione w sklepie Produkty jeśli jego wady powstały na skutek niewłaściwego użytkowania lub Produktowi została uczyniona szkoda mechaniczna z winy Konsumenta.

 

8. Odstąpienie od umowy:

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
8.2 Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: bok@cuddo.pl, lub na adres: Adstone Frankowski Markiewicz sp.j.  , ul. Świętego Szczepana 46a, 61-465 Poznań oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
8.3. Zwracane Produkty muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w ciągu 30 dni kalendarzowych od poinformowania Sklepu o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem, mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument, dokonując zwrotu, ponosi koszty przesyłki.
8.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8.4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) przedmiotem świadczenia jest Rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
8.5. Najpóźniej w chwili dostarczenia Produktów Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

9. Zwrot należności klientom:

9.1. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony Produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, w przypadku:
a) anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej,
c) w przypadku uznania reklamacji, ale braku możliwości wymiany Produktu lub obniżenia ceny.
9.2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Konsumenta jeśli zamówienie było opłacone:
a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej,
b) przy odbiorze u kuriera.
9.4. Konsument otrzyma zwrot płatności za zwrócony Produkt za pomocą form, z jakich skorzystał dokonując płatności.
9.5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu jeżeli są one wynikiem podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
9.6. W sytuacji gdy Konsument dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej i jeśli Konsument nie poinformuje o zmianie rachunku bankowego, na który powinien być przesłany zwrot płatności. Zwrot ten nastąpi na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność za samo Zamówienie.
9.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

 

10. Postanowienia końcowe:


10.1. Zgodnie z regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail, potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. W przypadku błędu Konsumenta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru), Konsument ma prawo do zmiany zamówienia.
10.2 W tym celu konieczne są, wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@cuddo.pl. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
10.3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
a) Poprzez wysłanie Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.
b) Poprzez wydrukowanie i przekazanie Konsumentowi wraz z przesyłką towaru oraz dowodu zakupu.
10.4. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, a także przekazywana Konsumentom na każde ich żądanie.
10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
10.7. Ewentualne spory, których nie dało się rozwiązać na drodze mediacji lub przy pomocy odpowiednich instytucji rozstrzygane będą przez sąd właściwy siedzibie Sprzedawcy.
10.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Regulamin, sporządzono na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych, podanych w formularzu jest Adstone Frankowski Markiewicz sp.j.  , ul. Świętego Szczepana 46a, 61-465 Poznań z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: bok@cuddo.pl
Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane osobowe, podane w formularzu będziemy przetwarzali w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi. W związku z przetwarzaniem Państwa danych, mają Państwo prawo do:
1) dostępu do danych osobowych;
2) sprostowania danych;
3) żądania ograniczenia przetwarzania danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) przeniesienia danych;
6) żądania usunięcia danych;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:

Adstone Frankowski Markiewicz sp.j.  , ul. Świętego Szczepana 46a, 61-465 Poznań, bok@cuddo.pl, telefon: +48 509 379 924

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.